Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
W miesiącu LIPIEC 2018 prowadzone były następujące prace przy obiektach inżynieryjnych oraz robotach drogowych:
 
MD-01:
 • Zakończono układanie zbrojenia w zakresie płyty ustroju nośnego wraz z jej zabetonowaniem;
 • Zakończono montaż wpustów żeliwnych oraz sączków odwodnienia;
 • Rozpoczęto układanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej;
 • Rozpoczęto montaż desek gzymsowych;

Previous Next

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Informujemy, że w dniu 13 lipca 2018 roku nastąpiło przełożenie/przywrócenie ruchu z bypass-u przechodzącego przez most tymczasowy nad potokiem Poroniec na ciąg główny DK47 (od km 34+575 do 34+830). 
Odcinek został dopuszczony od użytkowania wraz z obiektami WD-02 (wiadukt drogowy nad tunelem) oraz MD-08 (most drogowy nad potokiem Poroniec).

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W miesiącu CZERWIEC 2018 prowadzone były następujące prace przy obiektach inżynieryjnych oraz robotach drogowych:
 
MD-01:
 • Zakończono montaż cięgien (wieszaków) na obiekcie;
 • Zdemontowano podpory pośrednie wraz z usunięciem luzów na konstrukcji - obiekt jest samonośny;
WD-02:
 • Na ukończeniu wbudowywanie dylatacji bitumicznych;
 • Zakończono montaż barier energochłonnych;
 • W minionym miesiącu odbyło się obciążenie próbne mostu;

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W miesiącu MAJ 2018 prowadzone były następujące prace przy obiektach inżynieryjnych oraz robotach drogowych:
 
MD-01:
 • Zakończono transport cięgien na teren budowy;
 • Zakończono formowanie muru oporowego od strony miejscowości Suche;
 • W minionym miesiącu odbyło się podnoszenie scalonej konstrukcji łuku (bez „starterów”);
 • Zabetonowano ciosy podłożyskowe obiektu;
 • Odbywały się zasypki wykopów fundamentów;

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W miesiącu KWIECIEŃ 2018 prowadzone były następujące prace przy obiektach inżynieryjnych oraz robotach drogowych:
 
MD-01:
 • Zakończono transport konstrukcji stalowej w zakresie łuków z wytwórni konstrukcji stalowej na budowę;
 • Zakończono scalanie płyty pomostu, trwają roboty związane z budową podpór oraz scalaniem części środkowej łuków;
 • Na bieżąco przeprowadzane są badania kontroli jakości wykonanych spoin;

ZAMAWIAJĄCY


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

PROJEKTANT


Autostrada II Sp. z o.o.
ul. 73 Pułku Piechoty 1
40-467 Katowice

WYKONAWCA

Konsorcjum firm:


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.,
ul. Energetyczna 10, 42-504 Będzin

Eurovia Polska S.A.
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce

KONSULTANT


Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest–Complex”  Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice

©2018 Your Company. All Rights Reserved.

Search