Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W miesiącu MARZEC br. warunki atmosferyczne pozwoliły na prowadzenie prac w zakresie obiektów inżynieryjnych: 
 
MD-01:
  • Rozpoczęto transport konstrukcji stalowej w zakresie łuków z wytwórni (WKS) na budowę;
  • Trwa montaż podpór umożliwiających montaż łuków;
  • Prace w zakresie spawania konstrukcji stalowej płyty pomostowej są na ukończeniu;
  • Na bieżąco przeprowadzane są badania kontroli jakości wykonanych spoin.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W miesiącu LUTY br. warunki atmosferyczne (podobnie jak w poprzednim miesiącu) pozwoliły na ograniczone prowadzenie prac na obiektach MD-01, TD-05 oraz PP-06.
Previous Next

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniach 03 oraz 06 listopada odbyło się dwuetapowe betonowanie ustroju nośnego obiektu MD-08. 

Po zakończeniu procesu wiązania mieszanki betonowej rozpoczną się roboty wykończeniowe (izolacje, odwodnienie, kapy chodnikowe, wsporniki pod latarnie).

ZAMAWIAJĄCY


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

PROJEKTANT


Autostrada II Sp. z o.o.
ul. 73 Pułku Piechoty 1
40-467 Katowice

WYKONAWCA

Konsorcjum firm:


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.,
ul. Energetyczna 10, 42-504 Będzin

Eurovia Polska S.A.
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce

KONSULTANT


Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest–Complex”  Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice

©2018 Your Company. All Rights Reserved.

Search