Postęp robót PAŹDZIERNIK 2018

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W miesiącu PAŹDZIERNIK 2018 prowadzone były następujące prace przy obiektach inżynieryjnych oraz robotach drogowych:

 

MD-01:

·       Obiekt został dopuszczony do użytkowania. Ruch odbywa się obecnie przez most MD-01 oraz środek ronda (TOR);

WD-02:

·       Zakończono układanie żywicy na kapach chodnikowych; 

TD-05:

·       W minionym miesiącu zabetonowane zostały wszystkie 3 segmenty stropu (S10-S12). Na koniec miesiąca zostały uwolnione z podpór - są samonośne;

·       Ułożono zbrojenie oraz zabetonowano kapy chodnikowe;

·       Ułożono krawężniki oraz odwodnienie liniowe;

·       Zakończono zasypki wykopów fundamentowych;

·       Rozpoczęto hydrofobizację powierzchni betonowych od wewnętrznej strony ścian tunelu;

PP-06:

·       Zakończono zasypki wykopów pod fundamenty;

·       Zakończono roboty konstrukcyjne związane z wbudowywaniem stali oraz betonu;

·       Ułożono korytka odwadniające;

·       Zabezpieczenie antykorozyjne – wykonanie w zakresie pochylni;

M-09:

·       Prace przy obiekcie zostały zakończone;

Roboty drogowe:

·       Wprowadzono kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu. Obecnie ruch odbywa się przez obiekt MD-01 oraz środek ronda;

·       BUS-pass: po wykonaniu obiektu M-09 wznowiono pracę – obecnie układana jest warstwa ulepszonego podłoża (stabilizacja);

·       Nawierzchnie bitumiczne: ułożenie warstwy ścieralnej po prawej stronie projektowej od początku zakresu (strona Nowy Targ) do ronda, na dojeździe do obiektu MD-01 od strony Suchego oraz na projektowanym rondzie (z wyłączeniem zjazdu do tunelu);

·       Ułożono krawężniki na rondzie oraz wzdłuż wykonywanego bus-pass’u;

Roboty rozbiórkowe:

·       Po wprowadzeniu kolejnego etapu TOR rozpoczęto rozbiórkę mostu tymczasowego nad Białym Dunajce. Po rozbiórce przyczółku możliwe będzie wykonanie wlotu do tunelu od strony ronda.

 

Zachęcamy do zapoznania się z galerią oraz filmu z dronu (wykonany w październiku).

ZAMAWIAJĄCY


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

PROJEKTANT


Autostrada II Sp. z o.o.
ul. 73 Pułku Piechoty 1
40-467 Katowice

WYKONAWCA

Konsorcjum firm:


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.,
ul. Energetyczna 10, 42-504 Będzin

Eurovia Polska S.A.
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce

KONSULTANT


Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest–Complex”  Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice

©2018 Your Company. All Rights Reserved.

Search