Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W miesiącu PAŹDZIERNIK 2018 prowadzone były następujące prace przy obiektach inżynieryjnych oraz robotach drogowych:

 

MD-01:

·       Obiekt został dopuszczony do użytkowania. Ruch odbywa się obecnie przez most MD-01 oraz środek ronda (TOR);

WD-02:

·       Zakończono układanie żywicy na kapach chodnikowych; 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
MD-01:
  • Ułożono zbrojenie oraz zabetonowano kapy chodnikowe wraz z ułożeniem nawierzchni chodników;
  • Zakończono montaż kolektorów odwadniających obiekt;
  • Wykonano izolację płyty pomostu z papy termozgrzewalnej oraz ułożono nawierzchnię wraz z warstwą ścieralną;
  • Wbudowano bariery ochronne;

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zzachęcamy do zapoznania się z filmem nakręconym za pomocą drona w GALERII.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W miesiącu SIERPIEŃ 2018 prowadzone były następujące prace przy obiektach inżynieryjnych oraz robotach drogowych:

MD-01:

  • Zakończono wbudowywanie krawężników kamiennych na obiekcie;
  • Ułożono zbrojenie oraz zabetonowano kapy chodnikowe;
  • Zakończono układanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej;
  • Zakończono montaż desek gzymsowych;
  • Wbudowano urządzenie dylatacyjne obiektu;

ZAMAWIAJĄCY


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

PROJEKTANT


Autostrada II Sp. z o.o.
ul. 73 Pułku Piechoty 1
40-467 Katowice

WYKONAWCA

Konsorcjum firm:


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.,
ul. Energetyczna 10, 42-504 Będzin

Eurovia Polska S.A.
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce

KONSULTANT


Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest–Complex”  Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice

©2018 Your Company. All Rights Reserved.

Search