Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961

oraz budową skrzyżowania drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką i drogą powiatową nr 1651 oraz rozbudową drogi krajowej nr 47 na długości 669,90 m wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 961 o długości 160,25 m i rozbudową drogi wojewódzkiej na długości 120 m w miejscowościach: Poronin i Suche, gmina Poronin, powiat tatrzański, województwo małopolskie.

Nr Kontraktu: I/265/ZI/I-4/2016
Data podpisania umowy: 10 października 2016r.
Wartość Kontraktu: 43 868 999,99 zł brutto
Termin Realizacji: 22 miesiące od daty podpisania Umowy
Wykonawca: Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o., ul. Energetyczna 10, 42-504 Będzin
Eurovia Polska S.A., ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

Przebudowa węzła drogowego ma na celu usprawnienie ruchu samochodowego w ciągu drogi krajowej nr 47 na skrzyżowaniach z drogą wojewódzką nr 961 oraz drogą powiatową nr 1651 w Poroninie. W związku z tym rozbudowany zostanie fragment DK47, w miejscu skrzyżowania z DP1651 powstanie rondo, a przebieg DW961 zostanie wydłużony i częściowo zmieniony, tak aby ruch na przecięciu z trasą główną odbywał się bezkolizyjnie. Realizacja tych założeń wiąże się z budową nowych i przebudową istniejących mostów i wiaduktów, konstrukcji oporowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz szeregu urządzeń elektroenergetycznych, wodno - kanalizacyjnych i kolejowych niezbędnych do funkcjonowania inwestycji.

W ramach zadania zostaną wybudowane następujące obiekty:
  • most drogowy MD-01 na rzece Biały Dunajec o rozpiętości 84,1m
  • wiadukt drogowy WD-02 o rozpiętości 15,3 m w ciągu DK 47 nad nowym odcinkiem DW961
  • wiadukt kolejowy WK-03 o rozpiętości 13,9 m nad nowym odcinkiem DW961
  • kładkę dla pieszych Kł-04 o rozpiętości 13,6 m nad nowym odcinkiem DW961
  • tunel drogowy TD-05 o długości 37,8 m w ciągu DW961 pod DK47 wraz z murami oporowymi
  • przejście podziemne PP-06 o długości 47,73 m pod DK47 i linią kolejową
  • most drogowy MD-08 o rozpiętości 40,0 m w ciągu DK 47 nad potokiem Poroniec
Odcinki dróg zostaną dostosowane do obowiązujących wymagań technicznych i środowiskowych z poszanowaniem interesów osób trzecich. Przed odprowadzeniem wód opadowych z dróg do cieków naturalnych zostaną one przejęte przez system kanalizacji deszczowej i poddane oczyszczeniu w systemie separatorów. Zakłócenia związane z hałasem ograniczą się poprzez zastosowanie tzw. cichej nawierzchni i zieleni izolacyjnej.

ZAMAWIAJĄCY


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

PROJEKTANT


Autostrada II Sp. z o.o.
ul. 73 Pułku Piechoty 1
40-467 Katowice

WYKONAWCA

Konsorcjum firm:


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.,
ul. Energetyczna 10, 42-504 Będzin

Eurovia Polska S.A.
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce

KONSULTANT


Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest–Complex”  Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice

©2019 Your Company. All Rights Reserved.

Search